Reklamační řád

1. Na každé zboží se vztahuje výrobcem udaná záruční lhůta, minimálně však zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné vady a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží kde je toto nezbytné vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím.
Při reklamaci vady náhradního dílu je vždy nutné nám k reklamaci uvést minimálně:
- číslo dokladu, kterým byl díl od nás zakoupen
- naše skladové číslo náhradního dílu
(to je uvedeno na dokladu o zakoupení)
- důvod reklamace dílu (jaká je vada)
- zda díl v případě uznání reklamace chcete vyměnit, nebo vrátit kupní cenu. Pokud potom chcete při uznání reklamace za reklamovaný díl zaslat kupní cenu, tak Vás prosíme o napsání čísla účtu, na který Vám po uznání reklamace zašleme kupní cenu dílu.


2. Jak postupovat v případě obdržení poškozeného zboží od přepravce:
kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem (např. Česká pošta) zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady (poškození zboží, nekompletnost dodávky). Tyto závady je vždy potřeba nahlásit způsobem a v uvedených lhůtách dle zvoleného přepravce (viz níže červený text).
Při nedodržení této lhůty nemůžeme, bohužel, reklamaci poškození nebo nekompletní dodávky zboží uznat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Vážený zákazníku, zboží, které jste si objednali, bylo před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a dopravci následně předáno v nepoškozeném stavu.
Pokud Vám dorazí poškozené zboží v zásilce, tak to vždy poškození zásilky, prosím Vás, začněte řešit co nejdříve.
Jak postupovat je potom uvedeno v popisu dopravy u každého způsobu možného doručení:
Možnosti a ceny odběru zboží

Při nedodržení požadovaného postupu reklamace dle požadavku jednotlivých přepravců nemůžeme, bohužel, reklamaci poškození zboží uznat.


3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

4. Prosíme kupujícího o pečlivé přečtení záručního listu a návodu k dodanému spotřebiči. Je vždy nutné dodržet podmínky pro uznání záruky dle uvedených dokladů. Zpravidla je u spotřebičů nutná instalace odbornou firmou a u některých spotřebičů i uvedení do provozu firmou oprávněnou (ta po uvedení do provozu přebírá i odpovědnost za výrobek-řeší reklamce v záruční době). K výrobkům vyžadující povinné uvedení do provozu patří zpravidla například: kotle, plynové průtokové a zásobníkové ohřívače, topidla, krby....

5. Firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. nemá specifický reklamační řád, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny příslušnými zákony.


Záruční a pozáruční servis

Firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. provádí nejen záruční a pozáruční servis v oblasti Brna a okolí, ale i v jiných oblastech po celém území České republiky formou smluvních partnerů, kteří jsou na naši firmu navázání jakožto na gestora servisu některých značek.

Spotřebiče na vaření a odsavače par:
Servis v záruční a pozáruční době: MORA, KARMA, GORENJE, MEVA, ASPES, EDESA, GAS
Servis v pozáruční době: FAGOR

Spotřebiče na topení a ohřev teplé užitkové vody:
Servis v záruční a pozáruční době: MORA, MORA-TOP, KARMA, KVART-CZ (VAFKY a termaQ)

Pračky a myčky:
Servis v záruční a pozáruční době: GORENJE, ASPES, EDESA, KARMA, MORA
Servis v pozáruční době: FAGOR

Montáž a uvedení do provozu
plynové, kombinované a elektrické sporáky, vestavné varné spotřebiče,plynové průtokové a zásobníkové ohřívače vody vybraných značek,plynové závěsné kotle vybraných značek.

Dodáváme na dobírku NÁHRADNÍ DÍLY jak na nové spotřebiče tak i na starší spotřebiče výše uvedených značek.

Košinova 10, Brno, 612 00
Tel. : 549210297-8
Pracovní doba: Po-Pá 8:00 - 16:00 hodin
e-mail: kleiner@levnesporaky.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Web: https://adr.coi.cz/cs