INFORMACE - REKLAMAČNÍ ŘÁD

1. Na každé zboží se vztahuje výrobcem udaná záruční lhůta, minimálně však zákonná záruční lhůta. Záruka se vztahuje na všechny zjevné vady a skryté vady zboží, které nejsou slučitelné s jeho funkčností, užitnými a estetickými vlastnostmi. U zboží kde je toto nezbytné vystaví prodávající záruční list, který kupující obdrží současně se zbožím.
Při reklamaci vady náhradního dílu je vždy nutné nám k reklamaci uvést minimálně:
- číslo dokladu, kterým byl díl od nás zakoupen
- naše skladové číslo náhradního dílu
( to je uvedeno na dokladu o zakoupení )
- důvod reklamace dílu ( jaká je vada )

2. Kupující je povinen zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Převzetím se rozumí předání zboží dopravcem ( např. Česká pošta ) zákazníkovi. Kupující je povinen prohlédnout zboží s odbornou péčí tak, aby zjistil veškeré vady ( poškození zboží, nekompletnost dodávky ). Tyto závady je nám vždy potřeba nahlásit v níže uvedených lhůtách dle zvoleného přepravce.
Při nedodržení této lhůty nemůžeme, bohužel, reklamaci poškození nebo nekompletní dodávky zboží uznat.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ !!!
Vážený zákazníku, zboží, které jste si objednali, bylo před zabalením a vlastní expedicí pečlivě zkontrolováno a dopravci následně předáno v nepoškozeném stavu.
Pokud Vám dorazí poškozené zboží v zásilce, tak nám vždy poškození zásilky, prosím Vás, co nejdříve oznamte a to nejlépe e-mailem. Následně Vás budeme podrobně informovat jak dále postupovat.

Při dodání zásilky přepravní službou PPL a PPL Sprint:
Při převzetí zboží si prosím důkladně zkontrolujte obal !!!
Obal nese vždy známky přepravy. Proto i při jeho sebemenším poškození ( to znamená nejlépe VŽDY !!! ) zaznamenejte tuto skutečnost před podpisem převzetí zásilky do přepravního listu přepravce. Je to z důvodu pojištění zásilky.
Případné poškození zboží, zjištěné po rozbalení zásilky, je nutné nahlásit nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí zásilky !!! Reklamaci je potřeba nahlásit přímo PPL a vyplnit tento formulář - Nahlášení reklamace PPL. Při nedodržení této lhůty nemůžeme, bohužel, reklamaci poškození zboží uznat. K reklamaci je nutné zachovat poškozené zboží a VEŠKERÝ OBALOVÝ MATERIÁL. Pokud dodržíte uvedenou lhůtu k uplatnění reklamace a splníte i ostatní uvedené podmínky ( ponechání poškozeného obsahu, obalu a veškerého vnitřního balení ), tak se v případě, že reklamace nebude ze strany PPL uznána, domluvíme na dalším postupu. Následně Vám proplatíme částku za poškozené zboží na Váš účet.
Pokud zboží budete stále potřebovat, tak je potřeba si ho u nás opět objednat.

Při dodání zásilky "Balík Do ruky", "Balík Na poštu" a "Balíkovna" České pošty:
Při převzetí zboží si prosím důkladně zkontrolujte obal !!! Zásilku se zjevně poškozeným obalem nepřijímejte!
Po převzetí zásilku ihned otevřete a zjistěte, zda není poškozen obsah zásilky.
Reklamaci poškození obsahu zásilky je třeba na poště uplatnit do dvou pracovních dnů po převzetí zásilky.

Podrobnosti jak dále postupovat jsou přiloženy uvnitř zásilky:
Vážení zákazníci, v případě, že jste po rozbalení zásilky zjistili poškození obsahu zásilky, tak je potřeba, abyste do dvou pracovních dnů po převzetí zásilky přinesli reklamovanou zásilku s veškerým i nepoškozeným obsahem na poštu a sepsali zápis o poškození zásilky. Podle Poštovních podmínek platných od 1.5.2017 je reklamace řešena jen s adresátem ( ne tedy s odesílatelem ).
Po dobu reklamace je třeba na poště ponechat obal zásilky, veškeré vnitřní balení a poškozený obsah. Nepoškozené věci si převezměte zpět. Poškozená zásilka je stále Vašim majetkem a po ukončení reklamace budete vyzvání, abyste si poškozenou zásilku převzali zpět. Pošta není dle poštovních podmínek povinna ji zaslat odesílateli.
Pokud dodržíte uvedenou lhůtu k uplatnění reklamace a splníte i ostatní uvedené podmínky ( ponechání poškozeného obsahu, obalu a veškerého vnitřního balení ), tak v případě, že Vám reklamace nebude ze strany České pošty uznána, tak nás obratem kontaktujte na našem emailu kleiner@levnesporaky.cz . Na dalším postupu se následně domluvíme - zda nám poškozené zboží zašlete a my Vám proplatíme s tím spojené náklady na přepravné, nebo zboží stáhneme sami. Následně Vám proplatíme částku za poškozené zboží ( popřípadě i za náklady se zasláním zboží k nám ) na Váš účet. Číslo účtu a číslo daňového dokladu, kterým bylo u nás zboží zakoupeno Vás prosíme napsat a vložit do zásilky k vrácenému zboží.

Pokud zboží budete stále potřebovat, tak je potřeba si ho u nás opět objednat, protože lhůta pro vyřízení reklamace u České pošty je do 30-ti dnů.

V případě, že je zásilka větších rozměrů, můžete stav zásilky doložit fotodokumentací, tj. přinést na poštu místo zásilky vytištěné fotografie.
Pokyny pro pořízení fotodokumentace:
1. zásilka zvenčí – adresní strana, zásilka celkový pohled, poškození obalu – celek i detail.
2. vnitřek zásilky – uložení obsahu zásilky v obalu, obal zásilky po vyjmutí obsahu – poškozená místa tak, aby bylo zřejmé, kde jsou poškození obsahu – celek i detail.
Pošta reklamaci nepřijme, pokud reklamující předloží fotografie, které má pouze uložené na flash disku nebo stav zásilky dokládá náhledem na fotografie uložené v mobilním telefonu.

Při dodání ostatními způsoby mimo ČP a PPL
Vždy nám poškození zásilky, prosím Vás, co nejdříve ( nejpozději do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení ) oznamte. Nejlépe e-mailem a pokud máte možnost, tak nám, prosím Vás, k oznámení poškození přiložte do přílohy e-mailu fotky poškozeného zboží ( včetně fotky vnitřní výstelky ) a přepravního štítku ( nálepky ). Potom vyčkejte na naši odpověď a postupujte dále, prosím Vás, podle našich instrukcí. Tím se značně urychlí dodání nového zboží.
Při nedodržení uvedené lhůty nemůžeme, bohužel, reklamaci poškození zboží uznat.


3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil.

4. Prosíme kupujícího o pečlivé přečtení záručního listu a návodu k dodanému spotřebiči. Je vždy nutné dodržet podmínky pro uznání záruky dle uvedených dokladů. Zpravidla je u spotřebičů nutná instalace odbornou firmou a u některých spotřebičů i uvedení do provozu firmou oprávněnou ( ta po uvedení do provozu přebírá i odpovědnost za výrobek - řeší reklamce v záruční době ). K výrobkům vyžadující povinné uvedení do provozu patří zpravidla například: kotle, plynové průtokové a zásobníkové ohřívače, topidla, krby....

5. Firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. nemá specifický reklamační řád, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny příslušnými zákony.


Záruční a pozáruční servis

Firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. provádí nejen záruční a pozáruční servis v oblasti Brna a okolí, ale i v jiných oblastech po celém území České republiky formou smluvních partnerů, kteří jsou na naši firmu navázání jakožto na gestora servisu některých značek.

Spotřebiče na vaření a odsavače par:
Servis v záruční a pozáruční době: MORA, KARMA, GORENJE, MEVA, ASPES, EDESA, GAS
Servis v pozáruční době: FAGOR

Spotřebiče na topení a ohřev teplé užitkové vody:
Servis v záruční a pozáruční době: MORA, MORA-TOP, KARMA, KVART-CZ ( VAFKY a termaQ )

Pračky a myčky:
Servis v záruční a pozáruční době: GORENJE, ASPES, EDESA, KARMA, MORA
Servis v pozáruční době: FAGOR

Montáž a uvedení do provozu
plynové, kombinované a elektrické sporáky, vestavné varné spotřebiče,plynové průtokové a zásobníkové ohřívače vody vybraných značek,plynové závěsné kotle vybraných značek.

Dodáváme na dobírku NÁHRADNÍ DÍLY jak na nové spotřebiče tak i na starší spotřebiče výše uvedených značek.

Košinova 10, Brno, 612 00
Tel. : 549210297-8
Pracovní doba: Po-Pá 7.30 - 16.00 hodin
e-mail: servis@levnesporaky.cz

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Web: https://adr.coi.cz/cs