Obchodní podmínky
Firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. nemá specifické obchodní podmínky, vztahy mezi kupujícím a prodávajícím jsou upraveny příslušnými zákony. Při prodeji fyzickému spotřebiteli (konečný zákazník-občan) dle Občanského zákoníku a při prodeji podnikatelům dle Obchodního zákoníku.
Nedílnou součástí Obchodních podmínek je i Reklamační řád-odkaz na REKLAMAČNÍ ŘÁD.

UPOZORNĚNÍ !!!
Pokud nemáte jistotu, že náhradní díl, který objednáváte, je správný pro Váš výrobek, tak ho neobjednávejte, ale nejdříve nám pošlete dotaz na vyhledání správného dílu.
Některé náhradní díly vyžadují odbornou instalaci !!!
Například některé elektroniky (moduly) je nutné před instalaci upravit vylomením některých kontaktů, popřípadě je nutné po instalaci udělat konfiguraci pomocí servisního menu. Dále například u přepínačů, energoregulátorů, mechanických programátorů a varných zón připojit původní vodiče u nového dílu na jiné kontakty. Dále například u indukčních desek a indukčních sporáků je někdy potřeba po výměně dílů udělat konfiguraci pomocí servisního menu (toto potom mohou provádět jen servisní firmy, které mají od výrobce proškolení a přístup k postupům této konfigurace).
Při nákupu zboží zákazník bere na vědomí, že tato skutečnost je mu známa a souhlasí s ní. Pokud si nejste jisti, zda Vámi vybraný díl bude fungovat bez odborné pomoci, náhradní díl neobjednávejte a obraťte se na servisní firmu dané značky !!!


Při prodeji fyzickému spotřebiteli (konečný zákazník-občan a nevztahuje se to tak na zákazníky, kteří nakupují na firmu-IČ):
- dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku:
Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14-ti) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží, nebo se zboží skládá z několika částí, bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
UPOZORNĚNÍ:
- dle § 1831 Občanského zákoníku: Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle (na své náklady) nebo předá dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14-ti) dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.
Pro rychlé vyřízení je potřeba k vrácenému zboží přiložit lístek s číslem prodejního dokladu (faktury), nebo čísla objednávky a bankovní spojení (číslo účtu). Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení.
- dle § 1832 Občanského zákoníku: Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Spotřebitel odpovídá dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, NELZE mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího.
Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
Nepřevzetí zásilky NENÍ odstoupením od kupní smlouvy a v takovém případě bude z naší strany zákazníkovi zaslána faktura na uhrazení přepravného, které bylo v kupní smlouvě (objednávce), nebo podle reálné ceny přepravného-při hodnotě objednávky nad hranici, kdy přepravné hradíme my.

Velkoobchodní podmínky a nákup na IČ
Firmy (servisní i obchodní) se u nás mohou zaregistrovat, a to pomocí průvodce na našich stránkách (v horní části "Registrovat"). Stejně se tak mohou (musí) zaregistrovat i zákazníci, kteří požadují na dokladu IČ (případně i DIČ). Bez registrace není možné na daňovém dokladu uvádět IČ a DIČ.
Po registraci mají nastaveny stejné podmínky jako koncový (maloobchodní) zákazník.
Pro nastavení velkoobchodních podmínek a jejich následné udržení musí splnit tyto dvě základní podmínky:
1. musí mít každý kalendářní měsíc odběry
2. musí mít minimální roční odběr zboží (tedy bez přepravy, dobírky, likvidačních poplatků a jiných služeb) za 24.000,- Kč bez DPH

CENY UVÁDĚNÉ NA NAŠICH STRÁNKÁCH JSOU SHODNÉ I NA NAŠÍ KAMENNÉ PRODEJNĚ !!!

Pokud je výrobku (náhradního dílu) uvedeno "shodné s" a za tímto textem další číslo (-a). Tak jde o možnou alternativu (-y) a pokud je některá alternativa skladem, tak se ostatní nedodávají !!! Zpravidla jde o náhradní díly Gorenje a Mora.
Bohužel se totiž u těchto dvou výrobců díly neruší a nenahrazují, ale výrobce zpravidla dodává jednotlivě v různých obdobích tyto varianty. A vždy právě jen jednu z uvedených. U dílů, kde není skladem žádná alternativa, tak může dorazit jakákoliv z nich a nemůžeme ovlivnit jaká varianta od výrobce dorazí. A protože je cena často u jednotlivých alternativ různá, tak podle skutečně dodaného dílu od výrobce platí i cena uvedená na stránkách podle skladového čísla dodaného dílu.
Může nastat i situace, že výrobce nám dodá díl pod jiným skladovým číslem a tím i často za jinou cenu. Pokud je cena u dodané alternativy od výrobce vyšší, než byla u požadovaného dílu, tak se v takovém případě snažíme (pokud je to možné) dodržet cenu, která byla u objednaného dílu. Pokud cenu není možné dodržet, tak zákazníka o této skutečnosti informujeme a domluvíme se na dalším postupu. Pokud je naopak dodána od výrobce levnější alternativa náhradního dílu, tak je automaticky cena dílu snížena v objednávce na aktuální cenu dodaného dílu od výrobce.
Bohužel například u náhradních dílů od Electroluxu se mění ceny průběžně a tento dodavatel nám není schopen ceníky náhradních dílů dodávat v souboru. Pokud tak dorazí objednávka a cena dílu je vyšší než byla prezentována na www stránkách, tak se následně domlouváme se zákazníkem zda díl bude za vyšší cenu chtít (bohužel to u této značky nelze jinak systémově řešit).
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Od 1.9.2005 na základě Novely zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (která se týká elektrických a elektronických zařízení) ke všem níže uvedeným výrobkům účtujeme likvidační poplatek (poplatek za likvidaci historického elektrozařízení uvedeného na trh před 13.8.2005) a to:
69,- Kč s DPH - kombinované sporáky, elektrické sporáky, vestavné elektrické trouby, myčky, pračky, sušičky...
15,60 - Kč s DPH - elektrické vestavné desky, elektrické vařiče, odsavače par - digestoře...
193,60 - Kč s DPH - chladničky a mrazničky
3,50 - Kč s DPH - drobné elektrospotřebiče
Likvidační poplatek se NETÝKÁ plynových spotřebičů: celoplynový sporák, plynové vařiče, plynové vestavné desky, plynová topidla a krby...
Částky za likvidační poplatky jsou aktualizovány k 3.4.2015.

S novelou zákona souvisí i sběr starých spotřebičů. Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na které se vztahuje povinnost zpětného odběru, informovat spotřebitele o způsobu zajištění zpětného odběru těchto použitých výrobků. V případě, že tak neučiní, je povinen tyto použité výrobky odebírat přímo v provozovně, a to bez nároku na úplatu od spotřebitele, po celou provozní dobu a bez vázání odebrání použitých výrobků určených ke zpětnému odběru na nákup zboží. Dále je povinen umožnit spotřebiteli odevzdat při nákupu elektrozařízení ke zpětnému odběru použité elektrozařízení v místě prodeje nebo dodávky nového elektrozařízení a to ve stejném počtu kusů prodávaného elektrozařízení podobného typu a použití.

Místa pro zpětný odběr použitých elektrozařízení (kde je možnost BEZPLATNĚ starý výrobek odevzdat) je možné nalézt na webových stránkách organizací, které provozují kolektivní systém pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu:
Elektrowin - elektrické a kombinované sporáky, trouby, pračky, myčky, chladničky, mrazničky, el. varné desky, mikrovlnné trouby, odsavače ...
ECOBAT - baterie

Ne vždy se tato střediska nachází v blízkosti Vašeho bydliště a nebo se nechcete zabývat odvozem svého výrobku do těchto středisek.
Na požádání jsme schopni výrobek od Vás odvézt a následně ho nechat ekologicky zlikvidovat.
Neplatíte za likvidaci spotřebiče, platíte za jeho odvoz z Vašeho bydliště do sběrného střediska.
Ceny této služby:

300,- Kč - sporák, mikrovlnná trouba, elektrický ohřívač vody, myčka nádobí, automatická pračka (i se sušičkou), sušička, odsavač
400,- Kč - chladnička, mraznička, kombinace
PRO ZÁKAZNÍKY Z BRNA A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ PROVÁDÍME PŘI DOVOZU A NEBO INSTALACI NOVÉHO VÝROBKU ODVOZ STARÉHO VÝROBKU ZCELA ZDARMA !!!
Požadavek na odvoz starého spotřebiče je nutné napsat do poznámky k objednávce.


Podmínky převzetí zpětně odebraných elektrozařízení:
Zpětně odebrané elektrozařízení musí být kompletní, nepoškozené a bez jakéhokoliv obalu. V případě nedodržení této podmínky může řidič odmítnout převzít takovéto zařízení.
Chladničky a mrazničky musí být bez potravin a námrazy.
Rozebrané nebo nekompletní elektrozařízení je odpadem, takovéto elektrozařízení od Vás nemůžeme odebrat a s jeho likvidací se obraťte na společnosti, které se zabývají nakládáním s odpady.

Zboží objednané prostřednictvím elektronického obchodu:
Každá objednávka má přiděleno identifikační číslo. Vámi vytvořená objednávka odeslaná k nám je automaticky zpracována (dorazí Vám "Automatická zpráva - Objednáno zboží") a následně je i ručně potvrzena na Vámi uvedený e-mail (přednostně), popřípadě na telefonní číslo.
Objednávky hrazené pomocí online platby GoPay jsou námi potvrzeny až po té, co nám platební brána oznámí provedení platby.
U registrovaných partnerů, kteří mají smlouvu na platbu převodním příkazem je automaticky odesláno zboží dle volby platby v košíku.
Zboží, které je v době objednávky skladem expedujeme co nejdříve po našem ručním potvrzení objednávky a při nejbližším příjezdu vybraného přepravce je zásilka přepravci předána (za běžných okolností do jednoho pracovního dne).
Objednávka se vždy expeduje až je veškeré v ní uvedené zboží skladem. Pokud objednáte v jedné objednávce zboží, které je i není skladem, tak se čeká s expedicí na naskladnění chybějících položek a teprve potom je distribuce provedena. Pokud tedy chcete dodat zboží, které je uváděno skladem co nejdříve, tak doporučujeme na toto zboží vytvořit samostatnou objednávku a na zboží, které není skladem, potom vytvořit také samostatnou objednávku.
Spotřebiče, které nemáme skladem, jsme zpravidla schopni naskladnit do 2-3 pracovních dnů. Náhradní díly, které nejsou skladem, jsme schopni zajistit zpravidla do 7-21 pracovních dnů.

Možnosti odběru
Zboží zasíláme jen na adresy v České republice. Do zahraničí nezasíláme !!!
Podrobné informace o možnostech odběru naleznete zde - PODROBNÉ INFORMACE O ZPŮSOBECH ODBĚRU.
Způsob odběru je nutné zvolit z nabídky v košíku při uzavírání objednávky.
Objednavatel si může zvolit způsob přepravy, ale v případě, že zboží není možné z důvodu například větší váhy, rozměru a nebo třeba křehkosti zaslat vybraným způsobem, tak můžeme způsob dopravy změnit na vhodnějšího přepravce a to při zachování ceny přepravy, nebo objednávku stornovat a o stornu objednávky objednavatele informovat s tím, že ho vyzveme k vytvoření nové objednávky s výběrem jiného způsobu přepravy.

Objednávky jsou závazné od našeho potvrzení objednávky. Případné zrušení objednávky (nebo její části) je možné jen zcela výjimečně a to jen se souhlasem prodejce. Pokud již byla zásilka předána přepravci, tak je možné ze strany prodejce vyúčtovat objednavateli náklady za vybraný způsob dopravy. To je možné i v případě, kdy objednavatel zásilku nepřevezme (nevyzvedne).
V některých případech (u atypického, nebo maloobrátkového zboží-to znamená zboží vyrobené na zakázku) si firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. může vyžádat uhrazení zálohy a to až ve výši 100%. Přijatá objednávka od objednavatele se začne řešit až po přijetí této zálohy. Toto zboží je tedy bráno jako zakázková výroba a nevztahuje se na něj tak možnost vrácení do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Zboží objednané telefonicky, poštou a emailem:
Zboží je možné také objednat telefonicky, ale u tohoto způsobu objednání nejsou možné některé způsoby dodání.
Zboží je odesíláno standardně na dobírku (zboží budete platit při převzetí). U registrovaných partnerů, kteří mají smlouvu na platbu převodním příkazem je automaticky odesláno zboží dle smlouvy.
Zboží, které je v době objednávky skladem expedujeme co nejdříve. Přijatá objednávka v pracovní den do 12:00 hodin se zpravidla expeduje do následujícího pracovního dne (náhradní díly, příslušenství a malé výrobky), nebo do dvou pracovních dnů (sporáky, trouby, myčky, sety ...) po potvrzení objednávky.
V případě objednání po 12:00 hodině se termín posune o jeden pracovní den.
Objednávka se vždy expeduje až je veškeré v ní uvedené zboží skladem. Pokud objednáte v jedné objednávce zboží, které je i není skladem, tak se čeká s expedicí na naskladnění chybějících položek a teprve potom je distribuce provedena. Pokud tedy chcete dodat zboží, které je uváděno skladem co nejdříve, tak doporučujeme na toto zboží vytvořit samostatnou objednávku a na zboží, které není skladem, potom vytvořit samostatnou objednávku.
Spotřebiče, které nemáme skladem, jsme zpravidla schopni naskladnit do 2-3 pracovních dnů. Náhradní díly, které nejsou skladem, jsme schopni zajistit zpravidla do 7-21 pracovních dnů.
Možnosti odběru
- osobně
- Česká pošta - Balíkovna, Balík Do ruky, Balík Na poštu
- PPL
- Zásilkovna
Podrobné informace o možnostech odběru naleznete zde - PODROBNÉ INFORMACE O ZPŮSOBECH ODBĚRU.
Zákazník si může zvolit přepravce, ale v případě, že zboží není možné z důvodu například větší váhy, rozměru a nebo třeba křehkosti zaslat vybraným způsobem, tak po dohodě se zákazníkem provedeme změnu zaslání na vhodnějšího přepravce.
Objednávky jsou závazné od našeho potvrzení objednávky. Případné zrušení objednávky (nebo její části) je možné jen zcela výjimečně a to jen se souhlasem prodejce. Pokud již byla zásilka předána přepravci, tak je možné ze strany prodejce vyúčtovat objednavateli náklady za vybraný způsob dopravy. To je možné i v případě, kdy objednavatel zásilku nepřevezme (nevyzvedne).
V některých případech (u atypického, nebo maloobrátkového zboží-to znamená zboží vyrobené na zakázku) si firma KLEINER BRNO, spol. s r. o. může vyžádat uhrazení zálohy a to až ve výši 100%. Přijatá objednávka od objednavatele se začne řešit až po přijetí této zálohy. Toto zboží je tedy bráno jako zakázková výroba a nevztahuje se na něj tak možnost vrácení do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Zboží objednané na prodejnách:
Objednané zboží na prodejnách se řídí dle dohody s prodavači. Platba je možná hotově na prodejně, popřípadě na dobírku při dodání zboží.

Veškeré PLYNOVÉ spotřebiče jsou určeny (nachystány) pro provoz na ZEMNÍ PLYN, pokud není uveden jiný druh plynu.


V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Web: www.coi.cz/informace-o-adr