Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)Oznámení o odstoupení od smlouvy

- Adresát: KLEINER BRNO, spol. s r.o., Košinova 10, 612 00 Brno


- Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží


- Datum obdržení zboží:


- Číslo dokladu (daňového dokladu, nebo objednávky):


- Číslo účtu, na který se má zaslat částka:


- Podpis spotřebitele (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):


- Datum:


Uvedené odstoupení od smlouvy, prosím Vás, vložte nejlépe rovnou do zásilky, kterou nám budete zasílat.